Oil Fields:
 MassekoYombo Youbi Loango 
Loango Sud Ikalou Ikalou Sud Zatchi 
Kombi Libondo Likalala Louvessi Profund 
Foukanda Yanga Sendi Djambala 
Viodo Tchibouela Tchibouela East Tchengo 
Litanzi Emeraude Awa Banzala 
Wamba Likouala Nongo Likoufou 
Boatou N'Kossa South Mobi Marine Bilondo 
Moho Albain Libonolo Tchibeli Lousima 
Lousima SWLousima Kitina SudKitina Marine 
Azurite Andromede M'Boundi Kouakouala 
Mengo Tilapia Pointe Indienne  

Gas Fields:
 N'KossaN'Soko Banzala Landana Litchendili 
Kundji