Oil Fields:
 TalabiKyzylburun Godakboz Shikbagi 
Zardob Mammadabad Umid Babek  

Condensate Fields:
 MuradanlhiJdanov Nakchevan Durdag 
Neftchala Babazanan Duruvdag Bulla Deniz Bahar 
Banka Absheron Banka Darvina Puralani Adasi Gum Deniz 
Chilov Adasi Neft Dashlari Guneshli Shuraabas 
Begindag Tegchart Shazan   

Gas Fields:
 NakchivanShah Deniz Atachay Gilichay Kaynarja Garbi