Oil Fields
Alborz
Naft Khameh
Kabir Kuh
Lali
Mased E Suleyman
Par E Siall
Naft E Safid
Haft Gel
Kupal
Marum
Ahvaz
Mansurah
Ramshir
Agha Jart
Karen
Abu Ol Fares
Rag F Rafid
Pazanan
Gachsaran
Eibi Hakimeh
Binar
Keuk E Rig
Shurum
Hendijan
Bahregan Sar
Now Ruz
Ardeehir
Sirus
Daryusi
Foroozan
Sarkan
Maleh Kuh
Halush
Veyzenhar
Kabud
Deheuran
Kualeuli Nar
Lad E Safid
Palangan
Zeloi
Karun
Danan
Chasmeh
Khush
Paydar
Mushtag
Ramin
Susangerd
Ab Teymur
Darquain
Marun
Kun I Bangestan
Khavizi
Nargesi
Radak
Gulkhari
Sulardar
Chillingar
Bushgan
Kuk I Kaki
Bushehr
Siri
Lavan
Kish
Kangan
Zireh
Nar
Asaloyeh
Tabnak
Varavi
Shanul
Homa
Gardan
Day
Sefid
Hengham
Salakh
Gavarzin
Suru
South Gashu
Azedegan

Gas Fields:
Kangan / North Pars
South Pars
Dalan
Aghar
Golsham